GENEL KURUL ÇAĞRISI

GENEL KURUL ÇAĞRISI


İSTANBUL DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 23/12/2018 tarihinde saat 10:00 ‘da Dernek Merkezinde Şişli Merkez Mah. Hasat Sok No:52 Adresinde aşağıdaki gündeme göre, tüzük değişikliği önerisi nedeniyle 2/3 çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 30.12.2018 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Dernek Resmi Üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:
1) Açılış ve Yoklama
2) Divan Kurulunun Oluşturulması
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu
4) Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
6) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası
8) Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
9) Dernek Organlarının Seçimi
10) Tüzük Değişikliği Önerisi
11) Dilek ve Temenniler
12) Kapanış

Tüzük Değişikliği Önerisi

Mevcut Madde
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2 –
Derneğin amacı, doğa sporları yapmak, doğa sporları ve doğanın korunması konularında sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kültürel faaliyetler düzenlemektir. İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği bir Doğa ve Çevre kulübüdür ve kamu yararına faaliyetler yapmayı hedefler.

Derneğin başlıca çalışma alanları şu şekildedir:
1) Sportif Faaliyetleri:
a) Doğa Yürüyüşleri
b) Dağcılık Faaliyetleri
c) Dalış Faaliyetleri
d) Bisiklet Faaliyetleri
e) Extreme sporlar
f) Benzeri spor dallarında çalışmalar yapmak

Değişiklik Önerisi
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2 –
Derneğin amacı, doğa sporları yapmak, doğa sporları ve doğanın korunması konularında sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kültürel faaliyetler düzenlemektir. İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği bir Doğa, Doğa Sporları ve Çevre kulübüdür çevre ve doğa konusunda toplumda farkındalık sağlamak ve kamu yararına faaliyetler yapmayı hedefler.
Derneğin başlıca çalışma alanları şu şekildedir:
2) Sportif Faaliyetleri:
g) Doğa Yürüyüşleri
h) Dağcılık Faaliyetleri
i) Oryantiring Faaliyetleri
j) Kampçılık ve Karavancılık Faaliyetleri
k) Dalış Faaliyetleri
l) Bisiklet Faaliyetleri
m) Extreme sporlar
n) Benzeri spor dallarında çalışmalar yapmak