GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

İSTANBUL DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ 

30.12.2018 TARİHLİ İLK GENEL KURUL TOPLANTISI 

TUTANAĞI

Derneğimizin 30.12.2018 tarihinde saat  10:00’da aşağıdaki gündem ile İlk Genel Kurul Toplantısı yapılacağı genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere yasal süre içerisinde duyurulmuştur. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin isimlerinin yazılı olduğu hazirun listesi salon girişinde bulunmaktadır.

Gündem:
1) Açılış ve Yoklama
2) Divan Kurulunun Oluşturulması
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu
4) Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
6) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası
8) Dernek Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Kabulü
9) Dernek Organlarının Seçimi
10) Tüzük Değişikliği Önerisi
11) Dilek ve Temenniler
12) Kapanış

1. İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneğinin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için yapılan duyuruda (EK-1) belirtilen birinci gün olan 22.12.2018 tarihinde yeterli çoğunluğun olmaması (İlgili Tutanak EK-2’dedir) nedeniyle, bu durum için belirlenmiş olan ikinci günde, 30.12.2018 tarihinde saat 10:00-13:00 arasında, Dernek Genel Merkezi Toplantı Salonunda Şişli Merkez Mah. Hasat Sok no:52/1 de toplanıldı.

2. Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan yoklamada, kayıtlı 201 üyeden EK-3’teki Hazirun Cetvelinde imzaları bulunan  36  üyenin salonda hazır bulunduğu tespit edildi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilk genel kurul toplantısı açıldı

3. Gündemin ikinci maddesi gereğince divan kurulu seçimi yapıldı. Divan kuruluna yapılan oylama ile Mehmet Çiçek başkanlığa, Serdar Karataş başkanvekilliğine, Osman Yaşar yazmanlığa oy birliği ile seçildi.

4. Divan Kurulu Başkanı tarafından toplantının açıldığı ifade edilerek sözlü daveti ile saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşı okundu.

5. Divan Kurulu Başkanı tarafından müteakip gündem maddeleri okundu ve genel kurulun oyuna sunuldu. Gündem oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra yönetim ve denetim kuruluna yapılacak seçim yönteminin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucunda seçimlerin blok liste yöntemi ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Müteakiben gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

6. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Şahin tarafından, geçen 10 aylık süre içinde icra edilen faaliyetlere ilişkin faaliyet raporu genel kurul üyelerine sunuldu. Sunum kapsamında:

a.  Derneğin kurulduktan sonra üye sayısının 10 ayda 200 üyeye ulaştığını,

b. Dernek iletişim organlarından web üyeliğinin 3000 kişiyi aştığını, facebook takipçi sayısının 6000 kişiyi aştığını, instagram hesabında 6000 kişinin aşıldığını, her hafta etkinliklerin 10 bin kişiye mail yoluyla bildirildiğini, 

c. Her hafta en az 3 etkinlik yapıldığını, bugüne kadar 300 e yakın etkinlik yapıldığını, bu etkinliklere yaklaşık 1000 farklı kişinin 3000 defa katıldığını, bugüne kadar 20 farklı şehirde etkinlik yapıldığını yapıldığını,

d. Bu yılbaşında da 60 kimsesiz çocuğa hediye kampanyası düzenlendiğini,

e. Derneğin bugüne kadar toplanan aidatlar ile bağışların, derneğin giderlerini karşıladığını belirterek

f. Sunumun sonunda kendi dönemlerinin ibra edilmesini talep etmiştir.

7. Müteakiben, yönetim kurulu genel kurula katılan üyeler tarafından oybirliği ile ibra edildi.

8. Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin salonda olmadığı, bir rapor sunmadıkları tespit edildi. Müteakiben, Denetim Kurulu genel kurula katılan üyeler tarafından oybirliği ile ibra edildi.

9.  2019-2020 dönemi yönetim, denetim ve disiplin  kurulu üye adayları blok listesi Divan Başkanlığına sunuldu. Tek liste geldiği tespit edildi ve listede yer alan kişiler tanıtıldı. Genel kurul üyelerinden bir itiraz gelmemesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

10. Genel Kurul Üyelerinden Mehmet Çiçek, Murat, Süleyman Şahin, Osman Yaşar’ın teklifi kapsamında “Derneğin etkinliklerinde resmi üyelerin üye olmayanlara göre daha indirimli yararlanmaları hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi” Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. 

11. Genel Kurul Üyelerinden Mehmet Çiçek, Murat, Süleyman Şahin, Osman Yaşar’ın teklifi kapsamında “Derneğin Spor Kulübü olarak Dağcılık, Kamping, Oryantiring branşlarında ve bundan sonra tescil edilecek branşlarda, Derneği temsil edecek temsilcilerin seçilmesi hususunda” Genel Kurul tarafından oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu kabul edilmiştir.

12. Genel Kurul üyelerinin tekliflerinin oylanmasının ardından görüşülecek başka teklif ve konu olmadığından Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Genel kurula sunulan blok liste oy birliği ile (36 katılımcının  36 oyuyla) aynen kabul edilerek aşağıda kimlikleri belirtilen 2019-2020 dönemi yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri belirlenmiş oldu. 

a. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; b. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine;
1) SÜLEYMAN ŞAHİN (BAŞKAN)

2) MEHMET ÇİÇEK 

3) ORHAN YILDIZ

4) OSMAN YAŞAR

5) SERDAR KARATAŞ

6) ERGÜN GÖK

7) ÖZGÜR AVCI

1) SIDDIK TURGUT 

2) ADNAN KARAÇETE

3) RAMAZAN GÜNAY

4) MEHMET ÇOBAN

5) ALİYE KANATOĞLU 

6) ÇİLEM YAŞAR

7) AYFER OKYAY

c. Denetim Kurulu asil üyeliklerine; d. Denetim Kurulu yedek üyeliklerine;
1) BURHAN YILDIZ (BAŞKAN)

2) TUFAN AYGUT

3) ERCAN ALBAYRAK

1) İLKNUR BULUT 

2) SELVİ AÇIKALIN

3) ERCAN MANTAŞ

e. Disiplin Kurulu asil üyeliklerine; f. Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine;
1) ADNAN HATİPOĞLU (BAŞKAN)

2) YASEMİN COMART

3) OKTAY KÖSEDAĞ

1) ANIL KÖROĞLU

2) AHMET İNCE

3) DEMET EROL

13.  Seçim sonuçları ilan edildi. 

14. Tüzük Değişikliği Önerisi görüşüldü, lehte veya aleyhte söz alan olmadı, oylamaya geçildi. 2. Madde oy birliği ile aşağıdaki şekilde kabul edildi.

Madde 2 –
Derneğin amacı, doğa sporları yapmak, doğa sporları ve doğanın korunması konularında sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kültürel faaliyetler düzenlemektir. İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği bir Doğa, Doğa Sporları ve Çevre kulübüdür çevre ve doğa konusunda toplumda farkındalık sağlamak ve kamu yararına faaliyetler yapmayı hedefler.
Derneğin başlıca çalışma alanları şu şekildedir:
2) Sportif Faaliyetleri:
g) Doğa Yürüyüşleri
h) Dağcılık Faaliyetleri
i) Oryantiring Faaliyetleri
j) Kampçılık ve Karavancılık Faaliyetleri
k) Dalış Faaliyetleri
l) Bisiklet Faaliyetleri
m) Extreme sporlar
n) Benzeri spor dallarında çalışmalar yapmak

15. Dilek ve temenniler bölümünde Süleyman Şahin söz alarak genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek yeni yönetimin önünde yapılacak çok iş olduğunu, herkesin kendilerine deste olmasını bekledikleri belirtti.

16. Başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından Genel kurul toplantısı 30.12.2018 tarihinde saat 13.00 itibarıyla kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI                   BAŞKAN YARDIMCISI                    DİVAN ÜYESİ

  Mehmet ÇİÇEK                          Serdar KARATAŞ                            Osman YAŞAR

İstanbul Doğa Sporları Spor Kulübü
İktisadi İşletmesi
Rasimpaşa Mah., Uzun Hafız Sk. No:70, 34716 Kadıköy/İstanbulbr> Telefon: 0 212 963 04 79